۲۴ ساعته در خدمت شما

زوار ابزاری – چوب روسی

طول هر شاخه ۳ متر